Author: William Uman

Bez kategorii

Odszkodowania

Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie

Polski wymiar sprawiedliwości nie zawsze staje na wysokości zadania. Może się zdarzyć, że ktoś zostanie niesłusznie aresztowany. Zdarzają się też przypadki niesłusznego skazania. W takiej sytuacji poszkodowany nie musi radzić sobie sam. Nasza kancelaria pomaga w uzyskaniu odszkodowania lub zadośćuczynienia. Trzeba, bowiem wiedzieć, że za niesłuszny areszt te formy rekompensaty się należą.

To nie wszystkie sprawy z tego zakresu, w których pomagamy. Oferujemy również pomoc w pozyskiwaniu świadczeń finansowych za internowanie w okresie stanu wojennego. Osobom represjonowanym za walkę o niepodległość przysługuje zadośćuczynienie od Skarbu Państwa.

Odszkodowanie za poślizgnięcie i upadek

Może się wydawać, że poślizgnięcie i upadek na chodniku, w sklepie czy na basenie to błaha sprawa. Nic bardziej mylnego, bo co jeśli pociąga za sobą konsekwencje zdrowotne? Można doznać poważnego uszczerbku na zdrowiu. W takiej sytuacji poszkodowani mogą ubiegać się o odszkodowanie. Może być to zwrot kosztów leczenia, odszkodowanie za utracony zarobek czy zadośćuczynienie za doznane krzywdy.

Trzeba jednak wiedzieć gdzie składać wnioski i jak motywować swoje roszczenia. W tym wszystkim pomogą nasi specjaliści.

Odszkodowanie za śmierć

Śmierć bliskiej osoby zawsze jest traumatycznym przeżyciem. Jeżeli do tego zdarzenia doszło z winy innej osoby, rodzina zmarłego ma prawo do uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia. Jednakże nie zawsze bliscy zmarłego mają wystarczająco dużo siły psychicznej do dopełniania formalności.

Nasza kancelaria prawna reprezentuje rodziny, których bliscy zmarli na skutek:

• Wypadków komunikacyjnych,

• Wypadków przy pracy,

• Wypadków w rolnictwie,

• Błędów medycznych.

Odszkodowanie po wypadku w pracy

W świetle prawa wypadek przy pracy jest nagłym zdarzeniem wywołanym przyczyną zewnętrzną. Ma miejsce podczas wykonywania poleceń przełożonego lub innych prac bez wyraźnego polecenia. Skutkuje uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią.

Wypadek przy pracy może przytrafić się każdemu pracownikowi. Jeżeli otrzyma on odszkodowanie z ZUS, które w pełni nie pokryje podstawowych potrzeb, jest jeszcze jedna opcja. Jest nią odszkodowanie za wypadek przy pracy, które wypłaca pracodawca. Jednakże jego wyegzekwowanie nie jest prostą sprawą.

Odszkodowanie po pożarze

Pożar nieruchomości może dotknąć każdego. Ten wypadek losowy w zasadzie jest ciężki do przewidzenia. Warto, więc ubezpieczać się od skutków pożaru by w razie, czego uzyskać odszkodowanie od ubezpieczyciela. Niestety częstą praktyką jest wypłacanie zbyt niskich odszkodowań. Zazwyczaj jest to spowodowane błędną opinią dotyczącą powstania pożaru lub złą interpretacją przepisów przeciwpożarowych.

Kancelaria współpracuje z inżynierami pożarnictwa oraz specjalistami budowlanymi. Dzięki temu jesteśmy w stanie wyegzekwować odszkodowanie w przypadku odmowy jego przyznania lub zaniżenia kwoty.

Odszkodowania lotnicze i odszkodowania od lotniska

Kancelarii Kolosseum specjalizuje się również w uzyskiwaniu odszkodowań związanych z lotnictwem. Są to konkretnie dwie możliwości. W pierwszym przypadku są to zadośćuczynienia związane z odwołanym lub opóźnionym lotem, opóźnionym lub uszkodzonym bagażem. W grę wchodzi też odszkodowanie za kradzież lub utratę bagażu.

W drugi przypadek jest zgoła inny. Jeżeli ktoś mieszka w pobliżu portu lotniczego może ubiegać się o odszkodowanie za spadek wartości nieruchomości. Jest on spowodowany nadmiernym hałasem.

Odszkodowanie za wypadek rolniczy

Oferujemy pomoc w uzyskiwaniu odszkodowań za wypadki rolnicze. Tego typu zdarzenia mają miejsce podczas wykonywania czynności związanych z działalnością rolniczą. Mogą przydarzyć się w gospodarstwie prowadzonym przez poszkodowanego lub, w którym stale pracuje.

Ubezpieczenia NNW

Ubezpieczenia NNW zyskują coraz większą popularność. Dla osób niezaznajomionych z tematem warto rozwinąć ten skrót. Oznacza on następstwa nieszczęśliwych wypadków. Wiele firm ubezpieczeniowych ma w ofercie tego typu ubezpieczenia. Jeżeli jednak klient dozna wypadku zaczynają się komplikacje.

Ubezpieczyciel może odmówić wypłacenia odszkodowania. Zdarza się też, że owszem, wypłaca pewną kwotę, lecz jest ona zaniżona. W takiej sytuacji warto zwrócić się do nas, jesteśmy w stanie wyegzekwować należne świadczenia.

Bez kategorii

Odszkodowanie od linii lotniczych

Odszkodowanie od linii lotniczych

Transport lotniczy cieszy się ogromną popularnością, która rośnie z roku na rok. Zazwyczaj samoloty są najbezpieczniejszym i najszybszym środkiem komunikacji. Niestety zdarzają się sytuacje, gdy lot zostaje opóźniony lub odwołany. To komplikuje plany wielu podróżnych. W takiej sytuacji mają oni możliwość ubiegania się o odszkodowanie.

Odszkodowanie od linii lotniczych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261 z 2004 roku reguluje kwestie związane z odwołaniem lub opóźnieniem lotu. Na jego mocy pasażerowi przysługuje kilka form odszkodowania i co ważne, to on sam wybiera najlepsze dla siebie rozwiązanie. Pierwszą opcją jest zwrot kosztów biletów lotniczych, o który można ubiegać się do 7 dni. Zwrot dotyczy całości lub części trasy, która nie doszła do skutku.

Odszkodowanie za odwołany lot obejmuje również zmianę planu podróży. Chodzi tu konkretnie o podróż w to samo miejsce na warunkach zbliżonych do wcześniej zaplanowanych. Co ważne, lot musi odbyć się najszybciej jak to możliwe. Jest jeszcze inna opcja do wyboru. Jest nią odtworzenie podróży, lecz w późniejszym terminie zaakceptowanym przez pasażera.

Podróżny ma prawo ubiegać się o odszkodowanie za stracony czas, jeśli samolot jest opóźniony, o co najmniej trzy godziny, ale tylko z winy przewoźnika. Decydujący wpływ na wysokość odszkodowania ma długość lotu. Mamy do czynienia z przedziałem od 250 do 600 euro w zależności od długości trasy. To samo tyczy się odwołanego lotu i braku wcześniejszego powiadomienia pasażera przez linie lotnicze.

Warto ubiegać się o odszkodowanie za opóźniony lot lub też odwołany. Jednakże to nie wszystkie roszczenia, o które można się starać.

Odszkodowanie za zgubiony bagaż

Na lotniskach zdarzają się opóźnione lub odwołane loty, lecz to nie jedyne nieoczekiwane sytuacje. Wiadomo, że pasażerowie samolotów podróżują z mniejszym lub większym bagażem – może się zdarzyć, że walizka zaginie i nie powróci do właściciela. Jakie prawa w takich sprawie przysługują pasażerowi?

Jeżeli bagaż ulegnie uszkodzeniu, zaginie w podróży lub dotrze z opóźnieniem można starać się o odszkodowanie od linii lotniczych. Chodzi tu o wylot z kraju UE do jakiegokolwiek portu na świecie. Tego typu roszczenia należy zgłaszać nie później niż 7 dni od daty odbioru uszkodzonego bagażu. Jeżeli zaś chodzi o opóźniony bagaż, nie później niż 21 dni od daty jego odbioru.

Może się zdarzyć, że winny całej sytuacji jest inny przewoźnik niż ten, z którym zawarto umowę, czyli kupiono bilet. Wtedy osoba poszkodowana może wybrać, od którego z nich zażąda odszkodowania.

W każdej z sytuacji, czyli opóźnieniu odbioru bagażu, jego zgubieniu lub uszkodzeniu, należy zgłosić się do punktu informacyjnego. Tam wypełnia się specjalny protokół nieprawidłowości bagażowej (PIR) i zachowuje jego kopię. To ważne, ponieważ kopia będzie potrzebna przy składaniu reklamacji.

Odszkodowanie od lotniska za hałas

Nie tylko osoby korzystające z transportu lotniczego są narażone na komplikacje związane z działalnością lotniska. Rodziny mieszkające w jego pobliżu są narażone na hałas sprawiający, że normalne życie staje się utrudnione. W tej sytuacji również można ubiegać się o odszkodowanie, choć do niedawna ten proces był utrudniony.

Sądy przy rozpatrywaniu wniosków zwykle kierowały się przepisami prawa cywilnego. To generowało spore koszty, ponieważ poszkodowany musiał udowodnić wielkość szkody oraz związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy działalnością lotniska, a jej powstaniem. To wiązało się z powoływaniem biegłych i wydłużeniem sprawy. Na szczęście ta kwestia uległa zmianie.

Wokół lotnisk ustanowiono strefy ograniczonego użytkowania. Ich powstanie wymusiło szkodliwe działanie lotniska na środowisko. Największe znaczenie ma tu właśnie hałas wytwarzany przez startujące i lądujące samoloty. W związku z tym mieszkańcy okolic portów lotniczych i właściciele działek mogą domagać się odszkodowań za spadek wartości nieruchomości, spowodowany nadmiernym hałasem.