Prawnik radzi

Bez kategorii

Odszkodowania

Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie

Polski wymiar sprawiedliwości nie zawsze staje na wysokości zadania. Może się zdarzyć, że ktoś zostanie niesłusznie aresztowany. Zdarzają się też przypadki niesłusznego skazania. W takiej sytuacji poszkodowany nie musi radzić sobie sam. Nasza kancelaria pomaga w uzyskaniu odszkodowania lub zadośćuczynienia. Trzeba, bowiem wiedzieć, że za niesłuszny areszt te formy rekompensaty się należą.

To nie wszystkie sprawy z tego zakresu, w których pomagamy. Oferujemy również pomoc w pozyskiwaniu świadczeń finansowych za internowanie w okresie stanu wojennego. Osobom represjonowanym za walkę o niepodległość przysługuje zadośćuczynienie od Skarbu Państwa.

Odszkodowanie za poślizgnięcie i upadek

Może się wydawać, że poślizgnięcie i upadek na chodniku, w sklepie czy na basenie to błaha sprawa. Nic bardziej mylnego, bo co jeśli pociąga za sobą konsekwencje zdrowotne? Można doznać poważnego uszczerbku na zdrowiu. W takiej sytuacji poszkodowani mogą ubiegać się o odszkodowanie. Może być to zwrot kosztów leczenia, odszkodowanie za utracony zarobek czy zadośćuczynienie za doznane krzywdy.

Trzeba jednak wiedzieć gdzie składać wnioski i jak motywować swoje roszczenia. W tym wszystkim pomogą nasi specjaliści.

Odszkodowanie za śmierć

Śmierć bliskiej osoby zawsze jest traumatycznym przeżyciem. Jeżeli do tego zdarzenia doszło z winy innej osoby, rodzina zmarłego ma prawo do uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia. Jednakże nie zawsze bliscy zmarłego mają wystarczająco dużo siły psychicznej do dopełniania formalności.

Nasza kancelaria prawna reprezentuje rodziny, których bliscy zmarli na skutek:

• Wypadków komunikacyjnych,

• Wypadków przy pracy,

• Wypadków w rolnictwie,

• Błędów medycznych.

Odszkodowanie po wypadku w pracy

W świetle prawa wypadek przy pracy jest nagłym zdarzeniem wywołanym przyczyną zewnętrzną. Ma miejsce podczas wykonywania poleceń przełożonego lub innych prac bez wyraźnego polecenia. Skutkuje uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią.

Wypadek przy pracy może przytrafić się każdemu pracownikowi. Jeżeli otrzyma on odszkodowanie z ZUS, które w pełni nie pokryje podstawowych potrzeb, jest jeszcze jedna opcja. Jest nią odszkodowanie za wypadek przy pracy, które wypłaca pracodawca. Jednakże jego wyegzekwowanie nie jest prostą sprawą.

Odszkodowanie po pożarze

Pożar nieruchomości może dotknąć każdego. Ten wypadek losowy w zasadzie jest ciężki do przewidzenia. Warto, więc ubezpieczać się od skutków pożaru by w razie, czego uzyskać odszkodowanie od ubezpieczyciela. Niestety częstą praktyką jest wypłacanie zbyt niskich odszkodowań. Zazwyczaj jest to spowodowane błędną opinią dotyczącą powstania pożaru lub złą interpretacją przepisów przeciwpożarowych.

Kancelaria współpracuje z inżynierami pożarnictwa oraz specjalistami budowlanymi. Dzięki temu jesteśmy w stanie wyegzekwować odszkodowanie w przypadku odmowy jego przyznania lub zaniżenia kwoty.

Odszkodowania lotnicze i odszkodowania od lotniska

Kancelarii Kolosseum specjalizuje się również w uzyskiwaniu odszkodowań związanych z lotnictwem. Są to konkretnie dwie możliwości. W pierwszym przypadku są to zadośćuczynienia związane z odwołanym lub opóźnionym lotem, opóźnionym lub uszkodzonym bagażem. W grę wchodzi też odszkodowanie za kradzież lub utratę bagażu.

W drugi przypadek jest zgoła inny. Jeżeli ktoś mieszka w pobliżu portu lotniczego może ubiegać się o odszkodowanie za spadek wartości nieruchomości. Jest on spowodowany nadmiernym hałasem.

Odszkodowanie za wypadek rolniczy

Oferujemy pomoc w uzyskiwaniu odszkodowań za wypadki rolnicze. Tego typu zdarzenia mają miejsce podczas wykonywania czynności związanych z działalnością rolniczą. Mogą przydarzyć się w gospodarstwie prowadzonym przez poszkodowanego lub, w którym stale pracuje.

Ubezpieczenia NNW

Ubezpieczenia NNW zyskują coraz większą popularność. Dla osób niezaznajomionych z tematem warto rozwinąć ten skrót. Oznacza on następstwa nieszczęśliwych wypadków. Wiele firm ubezpieczeniowych ma w ofercie tego typu ubezpieczenia. Jeżeli jednak klient dozna wypadku zaczynają się komplikacje.

Ubezpieczyciel może odmówić wypłacenia odszkodowania. Zdarza się też, że owszem, wypłaca pewną kwotę, lecz jest ona zaniżona. W takiej sytuacji warto zwrócić się do nas, jesteśmy w stanie wyegzekwować należne świadczenia.

Bez kategorii

Odszkodowanie od linii lotniczych

Odszkodowanie od linii lotniczych

Transport lotniczy cieszy się ogromną popularnością, która rośnie z roku na rok. Zazwyczaj samoloty są najbezpieczniejszym i najszybszym środkiem komunikacji. Niestety zdarzają się sytuacje, gdy lot zostaje opóźniony lub odwołany. To komplikuje plany wielu podróżnych. W takiej sytuacji mają oni możliwość ubiegania się o odszkodowanie.

Odszkodowanie od linii lotniczych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261 z 2004 roku reguluje kwestie związane z odwołaniem lub opóźnieniem lotu. Na jego mocy pasażerowi przysługuje kilka form odszkodowania i co ważne, to on sam wybiera najlepsze dla siebie rozwiązanie. Pierwszą opcją jest zwrot kosztów biletów lotniczych, o który można ubiegać się do 7 dni. Zwrot dotyczy całości lub części trasy, która nie doszła do skutku.

Odszkodowanie za odwołany lot obejmuje również zmianę planu podróży. Chodzi tu konkretnie o podróż w to samo miejsce na warunkach zbliżonych do wcześniej zaplanowanych. Co ważne, lot musi odbyć się najszybciej jak to możliwe. Jest jeszcze inna opcja do wyboru. Jest nią odtworzenie podróży, lecz w późniejszym terminie zaakceptowanym przez pasażera.

Podróżny ma prawo ubiegać się o odszkodowanie za stracony czas, jeśli samolot jest opóźniony, o co najmniej trzy godziny, ale tylko z winy przewoźnika. Decydujący wpływ na wysokość odszkodowania ma długość lotu. Mamy do czynienia z przedziałem od 250 do 600 euro w zależności od długości trasy. To samo tyczy się odwołanego lotu i braku wcześniejszego powiadomienia pasażera przez linie lotnicze.

Warto ubiegać się o odszkodowanie za opóźniony lot lub też odwołany. Jednakże to nie wszystkie roszczenia, o które można się starać.

Odszkodowanie za zgubiony bagaż

Na lotniskach zdarzają się opóźnione lub odwołane loty, lecz to nie jedyne nieoczekiwane sytuacje. Wiadomo, że pasażerowie samolotów podróżują z mniejszym lub większym bagażem – może się zdarzyć, że walizka zaginie i nie powróci do właściciela. Jakie prawa w takich sprawie przysługują pasażerowi?

Jeżeli bagaż ulegnie uszkodzeniu, zaginie w podróży lub dotrze z opóźnieniem można starać się o odszkodowanie od linii lotniczych. Chodzi tu o wylot z kraju UE do jakiegokolwiek portu na świecie. Tego typu roszczenia należy zgłaszać nie później niż 7 dni od daty odbioru uszkodzonego bagażu. Jeżeli zaś chodzi o opóźniony bagaż, nie później niż 21 dni od daty jego odbioru.

Może się zdarzyć, że winny całej sytuacji jest inny przewoźnik niż ten, z którym zawarto umowę, czyli kupiono bilet. Wtedy osoba poszkodowana może wybrać, od którego z nich zażąda odszkodowania.

W każdej z sytuacji, czyli opóźnieniu odbioru bagażu, jego zgubieniu lub uszkodzeniu, należy zgłosić się do punktu informacyjnego. Tam wypełnia się specjalny protokół nieprawidłowości bagażowej (PIR) i zachowuje jego kopię. To ważne, ponieważ kopia będzie potrzebna przy składaniu reklamacji.

Odszkodowanie od lotniska za hałas

Nie tylko osoby korzystające z transportu lotniczego są narażone na komplikacje związane z działalnością lotniska. Rodziny mieszkające w jego pobliżu są narażone na hałas sprawiający, że normalne życie staje się utrudnione. W tej sytuacji również można ubiegać się o odszkodowanie, choć do niedawna ten proces był utrudniony.

Sądy przy rozpatrywaniu wniosków zwykle kierowały się przepisami prawa cywilnego. To generowało spore koszty, ponieważ poszkodowany musiał udowodnić wielkość szkody oraz związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy działalnością lotniska, a jej powstaniem. To wiązało się z powoływaniem biegłych i wydłużeniem sprawy. Na szczęście ta kwestia uległa zmianie.

Wokół lotnisk ustanowiono strefy ograniczonego użytkowania. Ich powstanie wymusiło szkodliwe działanie lotniska na środowisko. Największe znaczenie ma tu właśnie hałas wytwarzany przez startujące i lądujące samoloty. W związku z tym mieszkańcy okolic portów lotniczych i właściciele działek mogą domagać się odszkodowań za spadek wartości nieruchomości, spowodowany nadmiernym hałasem.

Bez kategorii

Odszkodowanie za śmierć

Odszkodowanie za śmierć

Każdy wypadek śmiertelny jest niezwykle trudnym wydarzeniem dla rodziny zmarłego. Tego typu sytuacje zdarzają się w pracy, ale też w innych miejscach. Wypadki komunikacyjne są smutną codziennością. W tych tragicznym chwilach warto pamiętać, że bliskim osoby, która odeszła, należy się odszkodowanie.

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

W świetle prawa, odszkodowanie za śmierć członka rodziny w wypadku komunikacyjnym wypłacane jest z ubezpieczenia OC sprawcy. Ubiegać się o nie może najbliższa rodzina, czyli małżonkowie, rodzice, dzieci. W szczególnych sytuacjach również rodzeństwo, dziadkowie czy konkubenci. Jednakże trzeba pamiętać, że samo pokrewieństwo nie jest kwestią decydującą. Najważniejsze są relacje łączące zmarłego z rodziną. Owszem, niepełnoletnie rodzeństwo mieszkające z poszkodowanym może otrzymać pieniądze. Tymczasem roszczenia krewnych posiadających własną rodzinę nie zostaną rozpatrzone pozytywnie.

Warto też pamiętać, że odszkodowanie komunikacyjne nie jest przyznawane automatycznie. Każdy członek rodziny zmarłego musi wystąpić o zadośćuczynienie do ubezpieczyciela sprawcy. Dodatkowo to po stronie zgłaszającego się leży obowiązek udowodnienia, że świadczenie się mu należy.  To nadal nie koniec listy przepisów regulujących to zagadnienie.

Sprawca wypadku i formalności do spełnienia

Jeżeli sprawca wypadku poniósł w nim śmierć, jego rodzina nie może liczyć na odszkodowanie. Przysługuje ono jedynie rodzinie poszkodowanego. Zmarły mógł być pasażerem znajdującym się w pojeździe sprawcy, albo pasażerem lub kierowcą samochodu, który współuczestniczył w wypadku.

By uzyskać zadośćuczynienie należy złożyć wniosek odszkodowawczy do ubezpieczyciela OC sprawcy wypadku. Wraz z nim należy przedstawić wszystkie wymagane dokumenty. Najważniejsze z nich to notatka policyjna lub wyrok sądowy określający okoliczności zdarzenia i sprawcę wypadku. Równie istotny jest akt zgonu i dokumentacja medyczna, jeśli takowa istnieje.

Jeżeli poszkodowany w wypadku jakiś czas spędził w szpitalu i mimo tego zmarł za ten również można uzyskać odszkodowanie. Będzie ono dotyczyło cierpienia rodziny wywołanego niepewnością czy poszkodowany przeżyje czy nie.

W opisanych sytuacjach zawsze warto poszukać pomocy specjalisty. Profesjonalny doradca doskonale orientuje się w przepisach. Trzeba też wiedzieć, że towarzystwa ubezpieczeniowe niechętnie wypłacają odszkodowania. Często też kwoty są zaniżone. Dobry doradca pomoże uzyskać należne pieniądze.

Odszkodowanie za wypadek w pracy

Śmiertelny wypadek może się też przydarzyć w trakcie pracy. W takiej sytuacji rodzina zmarłego powinna wiedzieć, czym wedle prawa jest wypadek przy pracy. Zgodnie z definicją jest to zdarzenie wywołane przez czynniki zewnętrzne. Ma on miejsce w trakcie wykonywania poleceń przełożonego. Mogą być to także czynności prowadzone na rzecz firmy, lecz bez wyraźnego polecenia przełożonego.

Wypadek przy pracy może wydarzyć się w siedzibie firmy, lecz to nie jedyna możliwość. Opisywane wydarzenie ma też miejsce w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy. Pisząc prościej, w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Jeżeli w wyniku wypadku pracownik poniesie śmierć, jego rodzina ma prawo ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie. Uprawnieni do niego są:

• Małżonek – chyba, że w momencie śmierci pracownik znajdował się w stanie orzeczonej separacji;

• Dzieci własne i dzieci drugiego małżonka. Do tego również dzieci przysposobione, wnuki przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości. Rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej.

• Rodzice, osoby przysposabiające. Macocha i ojczym, jeżeli w dniu śmierci ubezpieczonego lub rencisty prowadzili z nim wspólne gospodarstwo domowe.

Procedura ubiegania się o odszkodowanie nie jest skomplikowana. Członek rodziny poszkodowanego mający prawo do zadośćuczynienia powinien wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o jednorazowe odszkodowanie.

Tego typu wniosek musi przede wszystkim zawierać dane identyfikacyjne pracodawcy. Jest to numer NIP oraz REGON chyba, że płatnikowi składek nie nadano obu tych numerów lub jednego z nich. W takiej sytuacja na wniosku musi znaleźć się numer PESEL lub seria i numer dowodu osobistego albo paszportu.

Niezbędne są też dane identyfikacyjne poszkodowanego. Należy do nich numer PESEL i NIP, ewentualnie seria i numer dowodu osobistego albo paszportu.

Gdy pracodawca otrzyma wniosek jego obowiązkiem jest skierowanie go do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tam zostanie ustalone prawo do świadczeń, jak również ich wysokość.

Nie jest to jednak pierwsza i ostatnia możliwość uzyskania odszkodowania.

Wypadek przy pracy odszkodowanie od pracodawcy

Jeżeli do wypadku przy pracy i śmierci pracownika doszło z winy pracodawcy, rodzina zmarłego może ubiegać się o dodatkowe odszkodowanie. Wypłaca je pracodawca z własnych środków. Trzeba jednak pamiętać, że można się o nie starać tylko po otrzymaniu świadczeni z ZUS. Odpowiedzialność pracodawcy ma jedynie charakter uzupełniający.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy wypłacane przez pracodawcę należy, gdy to on ponosi winę za wypadek. To już jasne, jednakże to rodzina poszkodowanego musi tę winę udowodnić. Najczęstszą sytuacją jest nieprzestrzeganie zasad BHP, co doprowadziło do wypadku. Nie jest to wcale takie proste i bez pomocy specjalisty się nie obejdzie. Mimo tego dobrze jest wiedzieć, na co rodzina może liczyć.

Osoby uprawnione mogą domagać się zasądzenia odszkodowania, jeśli wskutek śmierci pracownika znacznie pogorszyła się ich sytuacja życiowa. Oczywiście odbywa się to przed sądem.

Przy ustalaniu wysokości odszkodowania sąd musi wziąć pod uwagę pewien ważny czynnik. Jest nim różnica między stanem, w jakim znaleźli się najbliżsi po śmierci pracownika, a ich przewidywaną sytuacją materialną, gdyby zatrudniony nadal żył.

Można też ubiegać się o odpowiednią sumę, jako zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Tu rekompensacie podlega cierpienie, ból i poczucie samotności po stracie członka rodziny. Zadośćuczynienie ma, więc za zadanie złagodzić cierpienia wywołane śmiercią osoby bliskiej Jego celem jest też pomoc pokrzywdzonemu w dostosowaniu się do zmienionej w związku z tym rzeczywistości.

Bez kategorii

Odszkodowanie za błędy medyczne

Odszkodowanie za błędy medyczne

Każdy pacjent, niezależnie od dolegliwości, oczekuje dobrze dobranego leczenia. Leczenia, które okaże się skuteczne i nie pojawią się potem żadne powikłania. Jednak nie zawsze się tak dzieje. Czy to na skutek zaniedbania czy zwykłej pomyłki leczenie przynosi więcej problemów niż pożytku. W takiej sytuacji pacjent może wystąpić o odszkodowanie za błąd medyczny.

Błąd medyczny, a błąd lekarski

Na początek jedna kwestia wymaga wyjaśnienia. Często naprzemiennie stosuje się dwa pojęcia, błąd medyczny i błąd lekarski. Mimo tego, że nie ma żadnej sprecyzowanej definicji, te pojęcia nie określają tego samego zdarzenia. Warto więc przyjrzeć się nieco bliżej tym terminom.

Błąd medyczny można ogólnie rozumieć, jako postępowanie sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami ostrożności. Jest to również nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie osób pracujących w placówce medycznej: lekarza, lekarza dentysta, pielęgniarka, położna. To nie wszystko, bowiem błędy medyczne powodujące szkodę pacjenta mogą popełnić też osoby wykonującej inny zawód medyczny, jak chociażby ratownik medyczny czy operator sprzętu.

Jeżeli zaś chodzi o błąd lekarski, to jest to postępowanie niezgodne z nauką medycyny w zakresie dostępnym dla lekarza. Polega przede wszystkim na naruszeniu przez medyka zasad ostrożności obowiązujących przy zabiegach lekarskich. Błędem lekarskim określa się też złamanie reguł związanych z przeprowadzaniem badań lub zabiegów.

Podsumowując, błąd medyczny dotyczy działania całej placówki medycznej i osób w niej zatrudnionych. Może obejmować nieprawidłowości w funkcjonowaniu szpitala, pomyłki pielęgniarek, położnych i lekarzy. Tymczasem błąd lekarski odnosi się bezpośrednio do zaniedbań popełnionych przez lekarza. W każdym z przypadków poszkodowany ma prawo wystąpić o odszkodowanie.

Błędy medyczne – podział

Błędy medyczne można podzielić na kilka kategorii w zależności od okoliczności. Klasyfikacja wygląda następująco:

• Błąd diagnostyczny – jest to błąd lekarza polegający na postawieniu nieprawidłowej diagnozy lub błędnej ocenie stanu zdrowia pacjenta. Taka sytuacja może mieć miejsce mimo prawidłowego wyniku badania diagnostycznego. Jej przyczyną jest zła analiza specjalistycznych wyników badań lub niedokładny wywiad z pacjentem.

• Błąd terapeutyczny – bywa też nazywany błędem leczniczym. Najczęściej jest następstwem błędu diagnostycznego. Polega na wyborze niewłaściwej metody leczenia lub sposobu postępowania z chorym. Jako przykład można podać zły dobór leków skutkujący pogorszeniem stanu zdrowia lub wdrożenie nieprawidłowej rehabilitacji po zakończeniu leczenia.

• Błąd rokowania – może występować pod nazwą błędu prognozy. Dochodzi do niego, gdy lekarz po postawieniu błędnej diagnozy poda choremu niewłaściwe dla niego rokowanie.

• Błąd organizacyjny – dotyczy szpitali, gabinetów prywatnych czy przychodni rejonowych. Spowodowany jest podjęciem złych decyzji przez osoby kierujące wymienionymi placówkami. W praktyce są to wszelkie zaniedbania logistyczne, brak dostępu do diagnostyki oraz właściwego sprzętu.

• Błąd techniczny – jest to forma zaniedbania. Polega na niepoprawnym realizowaniu decyzji czy zaleceń lekarskich przez personel szpitala. Może mieć miejsce przy skomplikowanych zabiegach operacyjnych wykonywanych przez zespół medyczny.

Jak widać, błąd medyczny może przybierać różne formy. W każdej sytuacji mieszczącej się w opisanych podpunktach, pacjent powinien ubiegać się o odszkodowanie za błąd medyczny.

Odszkodowanie za błąd medyczny

Każda placówka medyczna jak szpital, przychodnia rejonowe czy gabinet stomatologiczny, ma obowiązek posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. To właśnie do ubezpieczyciela pacjenci powinni kierować swoje roszczenia. Kilka lat temu pojawiła się alternatywa dla drogi podanej powyżej. Błędy medyczne zaistniałe po 1 stycznia 2012 roku i sprawy z nimi związane można kierować do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Komisja powinna znacznie przyspieszyć sprawę i jej praca jest znacznie tańsza. Poszkodowany musi zatem zdecydować czy wstępuje na drogę sądową czy zgłasza się do komisji. Trzeba wiedzieć, że wystąpienie do ubezpieczyciela placówki o odszkodowanie za błąd medyczny zazwyczaj kończy na wokandzie.

Samo odszkodowanie przybiera najczęściej formę jednorazowego świadczenia wypłacanego przez ubezpieczyciela. Jego zadaniem jest pokrycie wszelkiego rodzaju kosztów, które wywołał błąd medyczny. Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pociąga za sobą wiele wydatków. Są to wydatki na leczenie wraz z kosztami honorarium lekarzy, świadczeniami rzeczowymi i lekami. Odszkodowanie powinno też pokryć koszty przejazdów do placówek medycznych i rehabilitantów. Do wysokości odszkodowania zalicza się też zmiany diety czy przyuczenia do nowego zawodu, gdy nie można powrócić do wykonywania starego. Nie bez znaczenia jest też adaptacja mieszkania, domu czy samochodu, jeśli jest to potrzebne do normalnego funkcjonowania poszkodowanego.

Nie tylko jednorazowe odszkodowanie

Odszkodowanie za błąd medyczny może też przyjmować nieco inne formy. Pierwszą z nich jest zadośćuczynienie za ból, cierpienie i krzywdę, jakiej doznał pacjent na skutek błędu. Watro tu dodać, że to właśnie z tego tytułu poszkodowani otrzymują największe kwoty.

Istnieje jeszcze jedno świadczenie, o które chory może się starać. Jest nim okresowa renta, której jak najbardziej można zażądać. Musi być jednak spełniony pewien warunek: na skutek błędu medycznego poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy. Kolejną przesłanką są ograniczone widoki na przyszłość lub zwiększone się potrzeby. Jeśli chodzi o potrzeby, to jest to na przykład zatrudnienie opiekunki czy wprowadzenie specjalnej diety.

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania

Jest wiele wypadków losowych, po których można ubiegać się o odszkodowanie. Może to być wypadek komunikacyjny, błąd lekarski czy też śmierć osoby bliskiej. Wszystkie te zdarzenia łączy jedno – trudność w wyegzekwowaniu pieniędzy. Firmy ubezpieczeniowe niechętnie wypłacają swoje środki. Zatem najlepszym rozwiązaniem jest poszukanie fachowej pomocy. Taką pomoc można znaleźć w naszej Kancelarii Prawnej Kancelarii Koloseum.

Bez kategorii

Odszkodowanie komunikacyjne

Pracownicy Kancelarii Koloseum pomagają w uzyskiwaniu odszkodowań za wypadki komunikacyjne. Prowadzimy sprawy w imieniu wszystkich uczestników ruchu drogowego. Mogą to być kierowcy, pasażerowie, rowerzyści oraz piesi. Każda z tych osób jest narażona na wypadek. Jeśli nie jest jego sprawcą, może ubiegać się o różne formy świadczeń.

Opisywana firma pomaga w staraniu się między innymi o:

• Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,

• Zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji oraz opieki na d poszkodowanym,

Warto też wiedzieć, że z pomocą Kancelarii Koloseum można odzyskać odszkodowanie za uszkodzony pojazd. Często zdarza się, że ubezpieczyciele wypłacają zaniżone kwoty z OC sprawcy. Nawet, jeśli poszkodowany otrzymał już pewną kwotę nadal może uzyskać dodatkowe pieniądze. Po przedstawieniu kosztorysu ubezpieczyciela bezpłatnie przeanalizujemy szkodę. Na tej podstawie można otrzymać dopłatę do odszkodowania.