Pracownicy Kancelarii Koloseum pomagają w uzyskiwaniu odszkodowań za wypadki komunikacyjne. Prowadzimy sprawy w imieniu wszystkich uczestników ruchu drogowego. Mogą to być kierowcy, pasażerowie, rowerzyści oraz piesi. Każda z tych osób jest narażona na wypadek. Jeśli nie jest jego sprawcą, może ubiegać się o różne formy świadczeń.

Opisywana firma pomaga w staraniu się między innymi o:

• Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,

• Zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji oraz opieki na d poszkodowanym,

Warto też wiedzieć, że z pomocą Kancelarii Koloseum można odzyskać odszkodowanie za uszkodzony pojazd. Często zdarza się, że ubezpieczyciele wypłacają zaniżone kwoty z OC sprawcy. Nawet, jeśli poszkodowany otrzymał już pewną kwotę nadal może uzyskać dodatkowe pieniądze. Po przedstawieniu kosztorysu ubezpieczyciela bezpłatnie przeanalizujemy szkodę. Na tej podstawie można otrzymać dopłatę do odszkodowania.