Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/klient.dhosting.pl/ultron/kancelariakoloseum.pl/public_html/wp-content/themes/barrel/single-mgt_portfolio.php on line 142

Błędy medyczne

  • Błędy medyczne

Wskutek naruszenia reguł postępowania zawodowego, które nakazują konkretne działania lekarza, pielęgniarki, dentysty, położnej lub innej osoby wykonującej zawód medyczny, przyczyniając się do powstania szkody u klienta. Najczęściej spotykane błędy lekarskie to: błędna diagnoza, nieprawidłowe leczenie, zaniechania w diagnostyce, zakażenie szpitalne. Wysokość odszkodowania, zadośćuczynienia, czy renty przyznawana jest indywidualnie ich wysokość jest uzależniona od strat zdrowotnych i finansowych jakie poniósł poszkodowany.